biz hakda about_us_img

Elektrik energiýasy üçin toplumlaýyn önüm üpjün ediji

Şanhaý Malio Industrial Ltd. merkezi Hytaýyň Şanhaý şäheriniň halkara ykdysady we maliýe merkezinde, ölçeg komponentleri we magnit materiallary bilen meşgullanýar. Birnäçe ýyllyk ösüş bilen, indi dizaýny, gözlegleri, ösüşi, önümçiligi we satuwy birleşdirýän senagat korporasiýasyna öwrüldi. Malio elektrik energiýasy we elektronika, senagat enjamlary, takyk gurallar, telekommunikasiýa, ýel, gün energiýasy we EV we ş.m. ugurlarynda size uly goldaw berip biler.

aoutt

Bizi saýlaň

Halkara ykdysady we maddy-tehniki merkezde ýerleşýän amatly deňiz we howa hyzmatlarymyz, ýük daşamagyň netijeliligini ýokarlandyrýar.

Daşary ýurt bazarlaryna uzak möhletleýin üns bermek, dünýädäki 30-dan gowrak ýurtda we sebitde müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin adaty we ýöriteleşdirilen önümleri hödürleýäris

Iberilmäge taýyn adaty önümleriň ýeterlik inwentarizasiýasy, ýöriteleşdirilen önümler netijeli önümçilik guramalary bilen dizaýn edilip bilner

  • item_info
  • item_info
  • item_info
yb

Habarlar we wakalar

  • Elektrik hereketlendirijileri üçin artykmaç gorag

    Malylylyk şekilleri, adaty iş şertleri bilen deňeşdirilende, senagat üç fazaly elektrik zynjyrlarynda ýüze çykýan temperatura tapawudyny kesgitlemegiň aňsat usulydyr. Üç fazanyň ýylylyk tapawudyny gapdalyndan barlamak bilen, tehnikler i-de öndürijilik anomaliýalaryny çalt görüp bilerler ...

  • Transformatoryň hyzmaty näme üçin zerur?

    1. Transformatorlara hyzmat etmegiň maksady we görnüşleri a. Transformatorlara hyzmat etmegiň maksady Transformatorlara hyzmat etmegiň esasy maksady, transformatoryň we garnituralaryň içerki we daşarky bölekleriniň gowy ýagdaýda saklanmagyny, “maksada laýyk” we işlemegini üpjün etmek ...